Hotellbeläggningen i Europa ökade med 2,3% till 80,7% för september 2015

Hotell-statistik i Europa
Den europeiska hotellnäringen redovisade en positiv utveckling inom tre mätområden med euron som valuta enligt statistik för september 2015 från STR Global.

Jämfört med september 2014 så visade Europa en ökning av hotellbeläggningen på 2,3% till 80,7%, en ökning av den genomsnittliga dygnskostnaden (ADR=Average Daily Rate) på 5,4% till 123,55 EUR och en ökning av intäkter per tillgängligt rum på 7,8% till 99,76 EUR.

Hotellbeläggning i Irland

Irland rapporterade en ökning av antalet hotellnätter på 2,5% till 88,7% samt en tvåsiffrig tillväxt i ADR (+16,9% till 119,63 EUR) och RevPAR (+19,8% till 106,06 EUR) när man jämför med föregående år.

Irland var ett av de starkast presterande länderna i Europa vad det gäller det totala hotellboendet och ADR. Efterfrågan har hittills i år ökat med 5,3% och hotellboendet har ökat med inte mindre än 80% fem månader i rad. Tack vare en stark efterfrågan så har ADR i Irland ökat med 15,3% hittills i år.

Nästan 10% högre beläggning på hotell i Italien

Italien rapporterade en ökning av hotellbeläggningen på 9,7% till 83,0% och en tvåsiffrig ökning i ADR (+13,1% till 162,86 EUR) och RevPAR (+24,1% till 135,13 EUR). Tydligast ökning sågs i Milano där Fashion Week ägde rum mellan 23-29 september samt Expo Milano mellan 1 maj till 31 oktober.

Det totala hotellboendet i marknaden nådde 89,0% och RevPAR ökade jämfört med samma period året innan med 43,6%.

Kraftig tillväxt för hotellbeläggning i Ryssland

Ryssland upplevde en tvåsiffrig tillväxt i hotellboendet (+16,5% till 69,7%) och RevPAR (+27.9% till 3 574,12 RUB). ADR i landet gick upp med 9,8% till 5 128,55 RUB. Enligt analytiker från STR Global så har devalveringen av den ryska rubeln haft en positiv påverkan på hotellindustrin i Ryssland.

Även inrikesresor har fungerat som en viktig drivkraft för tillväxten i branschen. Semesterorten Sochi rapporterade ökningar på 25,0% i hotellboendet och 40,9% i ADR.

Beläggning för hotellnätter i Storbritannien

Storbritannien hade en närmast oförändrad statistik för hotellboendet (+0,3% to 85,3%) men ökar i ADR (+5,5% till 96,46 GBP) och RevPAR (+5,8% till 82,27 GBP).

England anordnar Världsmästerskapet i rugby 2015 (18 september-31 oktober) och hotell i Cardiff, Twickenham, Newcastle och Leeds visar därför störst tillväxt i RevPAR.

Också Slovakien ökade sin hotell-beläggning

Bratislava, Slovakien visade en tvåsiffrig ökning av hotellboendet (+10,2% till 76,3%) och RevPAR (+12,1% till 46,27 EUR). ADR gick upp 1,7% till 60,62 EUR. Den totala uthyrningsgraden var den högsta för någon månad i Bratislava redan september 2007. Enligt Oxford Economics så väntas Slovakiens ekonomiska tillväxt överträffa euroområdet.

STR Global

STR Global
STR Global ger kunder (hotelloperatörer, utvecklare, finansiärer, analytiker och leverantörer inom hotellbranschen) tillgång till forskning inom hotellbranschen med regelbundna och anpassade rapporter som innefattar Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Sydamerika.

STR Global är källan till globala uppgifter i hotellbranschen som täcker daglig och månatlig prestandadata, prognos, årlig lönsamhet, samt pipeline- och folkräkningsuppgifter. Hotelloperatörer kan delta i undersökningar på kostnadsfri basis och nyttja gratis branschdata. STR Global är en del av STR-familjen och är stolta att vara samhörande med STR, STR Analytics och Hotel News Now.

››Letar du hotell med bra pris för hotellnätter i centrala London, titta då här