PayPal – Kontantlös hygien i storstaden

Kontaktlös betalning - Paypal
PayPal har under 2020 överträffat alla förväntningar och rapporterat rekordresultat på alla fronter. Vilket kanske inte är så konstigt när man tittar tillbaka på år 2020, och de förutsättningar som uppstod. Medborgare i en trångbodd storstad löper stor risk att drabbas av virusets framfart, och alla stävar efter att undvika all onödig beröring, inklusive kontantutbyte.

Då är digitala betallösningar utan kontantutbyte det självklara valet. Idag finns många olika digitala betallösningar som konsumenten kan välja mellan, och den stenhårda konkurrensen driver utvecklingen snabbt framåt.

De flesta digitala industrier har haft ett bra år, och har samtidigt förenklat situationen för samhället i övrigt. Den befintliga digitala utvecklingen accelererade, och användningen av digitala hjälpmedel normaliserades ännu mer.

PayPal 2020

PayPal är en digital dinosaurie och en tungviktare inom digitala betallösningar. Företaget anses av många experter ha uppnått mognad i sin tillväxt sedan länge, men lyckades ändå uppnå det bästa kvartalsresultatet i företagets historia. Kvartalsresultat med rekordsiffror burkar oftast förekomma under den mest expansiva tillväxtfasen, och inte när företaget uppnått mogen ålder. Den digitala industrin har dock visat sig ha många överraskningar, och är ibland mycket oförutsägbar.

PayPayls tillväxt för det tredje kvartalet 2020 överträffade Wall Streets redan högt ställda förväntningar. Och oavsett hur man väljer att utvärdera PayPals resultat för 2020 är slutsatsen mycket entydig: Tredje kvartalet var det bästa i företagets historia, företagets egna tillväxtmål överträffades, ökat pengaflöde, ökad volym av transaktioner, samt en ökning av nyöppnade PayPal konton. -All information pekar åt samma håll utan tvetydigheter.

2020 var givetvis ett extraordinärt år som kanske aldrig kommer att upprepas. När samhället väl har återhämtat sig och återgått till en mer normaliserad vardag, bör förväntningarna för kommande resultat kanske anpassas en aning. Samtidigt är chansen stor att många nyvunna konsumenter helt övergett kontanter, och bidrar till en permanent ökning av PayPal-konton.

Olika användningsområden

Att PayPal har haft ett bra år faller sig naturligt, eftersom man fungerar som en tredjepartslösning till många andra digitala industrier som också har ett bra år bakom sig. PayPal är ett standardalternativ inom e-handel, och alla stora varumärken erbjuder betalningstjänsten. PayPal är sedan länge vanligt förekommande inom iGaming-industrin, som alltid strävar efter snabba och säkra betalningslösningar. Det är en vanlig syn med PayPal Casino på den svenska marknaden, med namn som 666Casino och Betfair, men även många andra. I en fysisk affär kan konsumenten betala med PayPal genom att enkelt scanna mobiltelefonen, och på så sätt genomföra en digital betalning utan någon beröring.

Konkurrensen inom digitala betallösningar är stenhård och konsumenten har många olika alternativ. Alla utför mycket liknande tjänster, och försöker ligga i framkant i utvecklingen. Därmed det är rimligt att anta att konsumenten har en relativt ytlig kunskap om de olika digitala betallösningarna, och vad som skiljer dem åt. Men snabba, enkla och säkra transaktioner är och förblir hörnstenarna en lång tid framöver.

Med tanke på digitaliseringens snabba frammarsch lär PayPal ha en ljus framtid till mötes. Företaget har visat sin flexibilitet i två decennier, och genomgått flera föryngringsprocesser för att stärka sin position som ledare inom digitala betallösningar. – Antingen uppfinner man själv nya smarta lösningar, eller så förvärvar man teknologisk innovation som stärker företagets position på marknaden. Vad kan ses som ett hot mot PayPal? – Kanske en konkurrent som plötsligt uppfinner en ny teknologi, som gör PayPal omodern över en natt. Visserligen ganska långsökt eftersom man själv ligger i industrins framkant. Men är det något som personifierar den digitala eran, är det snabba och oberäkneliga förändringar.